Centrum poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům v rozsahu
  • 100 zdravotních lůžek následné péče (léčebna dlouhodobě nemocných)
  • 20 sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
  • 30 sociálních lůžek domova se zvláštním režimem
  • geriatrická ambulance
  • interní ambulance
Kapacitní vytížení lůžek k 15.2.2017
Typ lůžek Volná lůžka
Zdravotní lůžka následné péče (LDN) 1
Zdravotní lůžka následné péče (LDN) - nadstandardní lůžka 2
Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 0
Domov se zvláštním režimem 0