Zdravotní lůžka

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 OZP Oborová zdravotní pojišťovna zamestnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 ZPMVČR Zdravotní pojišťovna MVČR

Sociální lůžka

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna

Domov se zvláštním režimem

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna

Geriatrická ambulance

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Interní ambulance

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna

Lékařská služba první pomoci

111 VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 OZP Oborová zdravotní pojišťovna zamestnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 ZPMVČR Zdravotní pojišťovna MVČR
213 RBP Revírní bratrská pokladna
217 M-A Metal - Aliance