Léčebna dlouhodobě nemocných

Zdravotní lůžka následné péče

Součástí geriatrického centra je 120 lůžek následné péče. Zde je poskytováno doléčování a rehabilitace pacientů s chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění. Zdravotní stav pacientů na lůžku následné péče nedovoluje propuštění do domácího ošetřování, ale nevyžaduje pobyt na akutním lůžku. Léčebna je vybavena potřebným vybavením (antidekubitní matrace, polohovací lůžka, EKG, defibrilátor, oxygenerátory, elektroléčba, infralampa, ultrazvuk, motodlahy,...) a využívá moderních ošetřovatelských metod (kognitivní trénink, rehabilitace, konziliární služby v širokém spektru zdravotních odborností). Těžiště zdravotní péče spočívá v odborném ošetřovatelství, které je zabezpečováno sedmi lékaři (se specializací převážně v oborech geriatrie, interna a všeobecné lékařství), 38 zdravotními sestrami a 21 pracovníky nižšího zdravotního personálu. Ošetřovatelská péče zahrnuje mimo nezbytnou zdravotní péči i zajištění hygieny, příjem potravy, polohování, rehabilitační péči aj. činnosti nutné k dosažení maximální soběstačnosti nemocného. Cílem je udržení a zlepšení kvality života většinou geriatrických pacientů a zajištění možnosti následného pobytu v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. V zájmu pacienta není omezena doba návštěv, nutno však respektovat provozní režim léčebny. Jedná se zejména zdravotní prohlídky a hygienické a léčebné procesy, kdy nutno vyčkat na jejich ukončení. Pobyt pacientů probíhá na čtyřech stanicích ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, vybavených televizí. Nad rámec služeb hrazených zdravotní pojišťovnou jsou dle potřeb pacienta poskytovány hygienické a kosmetické prostředky, nutriční výživa a sociální služby. Sociální službu zajišťuje sociální sestra. Tato služba zahrnuje mj. nezbytný kontakt s pacientem, jeho rodinou, úřady, praktickým lékařem a zdravotnickým nebo sociálním zařízením, které souvisí s minulým, či budoucím pobytem pacienta. Geriatrické centrum nabízí pacientům pobyt v pokojích s nadstandardní výbavou.