Geriatrická ambulance

Geriatrická ambulance

Medicínsky se vývoj v péči o staré občany, vzhledem k prokazatelně odlišné léčbě od občanů v produktivním věku, jednoznačně odklání od běžné léčby ke specializovanému oboru – geriatrii. Geriatrická ambulance byla u nás otevřena na podzim roku 2008 v nově rekonstruovaných prostorách v pavilonu sociálních lůžek a je přístupná samostatným vchodem z ul. Havlíčkova. V ambulanci je poskytována zdravotní péče diabetikům seniorského věku (nad 60 let).

Ordinační hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00
Spojení MUDr. Jana Pokorná
606 803 771
sestra Ivana Filípková
721 476 595

Služby geriatrické ambulance

  • ambulantní a konziliární péče o nemocné seniory daného spádového území na vyžádání praktických lékařů a ambulantních specialistů
  • dispenzarizace nemocných propouštěných z lůžka LDN, zajištění kontinuity geriatrické péče
  • funkční hodnocení seniorů se stanovením individuálních léčebných cílů v závislosti na individuálním zdravotním stavu, potřebách a sdílených hodnotách konkrétních seniorů
  • screening populačně významných geriatrických onemocnění (křehkost, hypomobilita, senzorické deficity, demence, deprese, osteoporóza, sarkopenie, inkontinence) a jejich včasné léčení s cílem dosažení co nejzazšího oddálení disability a institucionalizace
  • předoperační vyšetření seniorů zohledňující věková specifika
  • posudková činnost v oblasti geriatricky nemocných
  • konzultační činnost pro agentury domácí péče, pečovatelské domy, a ostatní zařízení pečující o seniory
  • konzultační činnost pro individuální pečovatele (rodinné příslušníky či jiné pečovatele), kteří pečují o nemocné seniory v domácím prostředí
  • koordinace zdravotní péče o seniory v daném regionu